Medlemskontingent

 

 

Kontingent for 2024

 

Nu er det tid for fornyelse af medlemskabet i KOA

Alting stiger i samfundet – dog ikke kontingentet til KOA – bestyrelsen har besluttet at fortsætte med uændret kontingent – det samme i 5 år

 

Dem, som har været medlem sidste år, – indbetal beløbet til KOA´s konto:

Nordea Køge - Reg.nr.: 2360 konto: 2551 490 494 -  VIGTIGT at anføre navn på indbetalingen, så vi kan se, hvem der har betalt.

 

Beløb i alt

               -  Aktivt medlem, der ønsker Grundlicens kr. 910,-

               -  Alm medlemmer og senior medlemmer kr. 250,-

               -  Vi har alle oplysninger, hvis der ikke er ændringer.

 

OBS !!! betaling inden 1. februar.  

Licenser kan bestilles i DASU efter medlemskab er betalt til klubben, som derefter skal melde jer ind i DASU.

For rally licenser opnås 25% rabat i DASU ved køb i januar. Betal kontingent til KOA snarest i januar. Kontakt evt. sekretæren inden betaling.

For at være sikker på at få næste nr. af AUTOSPORT, som udkommer 12. februar, skal man være indmeldt i DASU medio januar, altså senest d. 15. januar;  - står der i årets sidste nye AUTOSPORT.

 

 

Se koanyt.dk for yderligere kontakter og oplysninger til bestyrelsen

 

 

Følgende skema udfyldes kun hvis der er ændringer eller hvis man er ny i KOA

           sendes på mail eller SMS til klubbens sekretær

          Torben Falck Hansen

 

Navn.   

Adresse.     

Fødselsdato.                                                        ikke de sidste 4 tal i pers nr.

Mail adresse:

Telefon nr:

Oplys nuværende DASU medlems ID nr  - hvis ingen medlems nr

eller man ikke kan finde det, oplyser klubben det når der er betalt

Medlems ID

- Aktivt medlemskab med licens  …………….….......  Pris 910,- kr.  Sæt X

 

Alm. medlemskab eller Seniormedlem. Ikke licens. .Pris 250,- kr.  Sæt X

 

Tilkøb – Rabat for husstandsmedlem   – oversigt, se længere nede.  

 Evt. kontakt sekretær for aftale

Indbetal beløbet på konto - Nordea Køge - Reg.nr.: 2360  konto: 2551490494

VIGTIGT anfør navn på indbetalingen, så kan vi finde ud af hvem der har betalt.

     

     

Medlems typer oversigt

DASU

KOA

I alt

 

Aktivt medlem   Får Grundlicens og kan tilkøbe andre

licenser  -  får Autosport tilsendt

 

550,00

360,00

910,00

 

Almindeligt medlem og Senior medlem

Kan være Official - får Autosport tilsendt – ikke licens

 

100,00

150,00

250,00

 

Tilkøb:   Husstandsmedlem

KOA tilbyder som tilvalg kontingent for person nr. 2 på samme adresse. Kontakt evt. sekretær eller kasserer

 

Aktivt husstandsmedlem kan få licens 550+40=  590,- kr

 

Almindeligt/senior husstandsmedlem, ikke licens

                                                                100+60=  160,- kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsmedlemmer  -  Under 18 år  - kan få licens

275,00

180,00

455,00

Prøvemedlemskab i 3 mdr.  (Der kan kræves gebyr til KOA)

Modtager medlemsbevis med det samme

Gælder som grundlicens – får Autosport

0

(50,00)