KOA Køge og Omegn Automobilklub


Juleafslutning i klubhuset

Kære KOA medlemmer og pårørende.
I lighed med tidligere år vil der være juleafslutning i klubhuset:

Torsdag den 7. december 2023 kl. 19:30.

Vi vil holde en klubaften med julehygge, hvor vi kan snakke om årets begivenheder og oplevelser, samt ønske hinanden glædelig jul. I er velkommen til at tage konen/kæresten med.
Der vil foruden kaffe med småkager, øl og vand det kunne købes gløgg og æbleskiver til rimelige priser. Alle er velkomne, men I bedes tilmelde jer af hensyn til, hvor meget vi skal købe ind.

Tilmelding til Torben: sms på tlf.: 4068 4821 eller på mail: torbenfh@hotmail.dk

Klubhusudvalget.

 

----------------------------------------------------


Webasto Classic 2023 resultater (6.afdeling SONAX Dasu Classic 2023)

----------------------------------------------------

Indbydelse til Rallyaften

----------------------------------------------------

Webasto Classic 2023

----------------------------------------------------

Indkaldelse til generalforsamling 2023

----------------------------------------------------

Vort mangeårige medlem og gode hjælp Alex Justesen er afgået ved døden d. 26. december 2022.

----------------------------------------------------

Kontingentsatser for 2023

----------------------------------------------------

Referat af juleafslutning 2022 Overdragelse af midler

Juleafslutning i KOA 2022

----------------------------------------------------

KOA fylder 101 år

----------------------------------------------------

Classic Day 2022

----------------------------------------------------

Uændrede kontingentsatser 2022